आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विभिन्न देशको विनिमय दर यस्तो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमावाणिज्य बैंकहरुले थोरै फेरवदल गरी मूल्य तोक्न पाउँछन् ।